PROJEKT UE

Z końcem 2013 roku zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego z UE „Budowa infrastruktury do szerokopasmowego Internetu w pięciu miejscowościach w Wielkopolsce” (nr projektu POIG.08.04.00-30-073/09) w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Celem projektu jest dostarczenie szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców miejscowości Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra i Wierzonka. Mieszkańcy wspomnianych miejscowości mieli możliwość podłączenia się do sieci na preferencyjnych warunkach.

Realizowany przez nas projekt jest jednym z 20%, które były realizowane w latach 2007 – 20013 w ramach działania 8.4 i zostały ukończone w terminie, czyli przed końcem 2013 roku.